/ ZTK PGŽ /

Association of technical culture of the Primorsko-goranska Region / Associazione per la cultura tecnica della Regione Litoraneo-montana

VIRTUALNI MUZEJ TEHNIKE

Pomognimo sakupiti vrijedne tehničke tvorevine naših sugrađana. Stvaranjem virtualne zbirke tehničkih pomagala prikupljanjem raznolikih tehničkih predmeta, maketa, minijatura stvorili bi se uvjeti za formiranjem  “Virtualnog Muzeja tehnike“. Članovi Izvršnog odbora ZTK PGŽ-a žele potaknuti sve one građane, tvrtke i institucije koje u svojim prostorima imaju tehničke tvorevine koje bi na ovaj način ugledale svjetlo dana i […]

Javni raspis za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2020. godinu

Na temelju članka 43. Statuta Hrvatske zajednice tehničke kulture i članka 5. Pravilnika o Nagradi Hrvatske zajednice tehničke kulture. Upravni odbor Hrvatske zajednice tehničke kulture objavljuje Javni raspis za dodjelu Nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2020. godinu. Javni raspis je otvoren od 21. prosinca 2020. do 21. siječnja 2021. godine. Na temelju članka 43. […]

Održana virtualna dodjela godišnjih nagrada

Dana 15. prosinca 2020. godine održali smo virtualnu dodjelu godišnjih nagrada tehničke kulture Primorsko-goranske županije za 2020. godinu putem komunikacijske platforme Google Meet za on-line videokonferencije, sukladno mjerama i preporukama Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu. Tom prigodom uručene su nagrade najistaknutijim pojedincima i udrugama za doprinos razvitku i promicanju tehničke kulture u Primorsko-goranskoj županiji. U […]

Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2020. godinu

Na temelju Pravilnika o Državnoj nagradi tehničke kulture Faust Vrančić (Narodne novine, broj 1/94.), Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić raspisuje Javni natječaj za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2020. godinu. Odbor poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene […]

Javni natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2021. godini

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture (KLASA: 022-04/16-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-26) od 21. ožujka 2016. godine, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, dana 10. prosinca 2020. godine, raspisuje javni natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u […]

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE © 2016 Frontier Theme