Menu Close

Godišnje nagrade

Godišnje nagrade

 

Nagrade se dodjeljuju za proteklu godinu (godina navedena uz osobu ili udrugu), a dodijeljene su u tekućoj godini iza (ako je navedena npr. 1999. godina nagrada je dodijeljena u 2000. godini).

Od 2014. g. dodjeljuje se Godišnja nagrada najuspješnijem mentoru-voditelju mladih, najuspješnijem djelatniku u tehničkoj kulturi i najuspješnijim mladim natjecateljima.

GODIŠNJA NAGRADA NAJUSPJEŠNIJEM MENTORU-VODITELJU MLADIH
2020. Neven Jerčinović Osnovna škola Trsat Rijeka
2019.      
2018. Boris Caput Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka
2017.      
2016. Ivo Tkalec Osnovna škola Zvonka Cara Crikvenica
2015. Venelin Mehić Osnovna škola “Vladimir Gortan” Rijeka
2014. Ružica Kamenjašević Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Rijeka
GODIŠNJA NAGRADA NAJUSPJEŠNIJEM DJELATNIKU U TEHNIČKOJ KULTURI
2020. Josip Šarlija Dom mladih Rijeka
2016.      
2015. Silvano Skočaj Zajednica tehničke kulture Grada Rijeke Rijeka
GODIŠNJE NAGRADE (do 2014. godine)
2014. Željko Žrvnar Udruga „Cumulus” Opatija Rijeka
2013. Rasim Karalić Udruga Liburnija-film Rijeka Delnice
2012. Mladen Matunci  

Ivo Tkalec

Foto klub Lošinj  

OŠ Zvonka Cara Crikvenica

Mali Lošinj  

Crikvenica

2011. Dragana Karamarko  

Marko Sokolić

OŠ Rikard Katalinić Jeretov Opatija  

Centar tehničke kulture Rijeka

Opatija  

Rijeka

2010. Mira Fafanđel  

Borislav Božić

Ružica Kamenjašević

Klub mladih tehničara  OŠ Čavle  

Fotoklub Rijeka

Udruga tehničke kulture Žurkovo Kostrena

Čavle  

Rijeka

Kostrena

2009. Smiljana Mičetić  

Nilović Svetozar

OŠ Kostrena – Kostrena  

Udruga Calculus – Rijeka

Kostrena  

Rijeka

2008. Dolores Šegota  

Dorian Božičević

OŠ Mrkopalj – Mrkopalj  

AD Leo Brenner – M. Lošinj

Mrkopalj  

Mali Lošinj

2007. Rifat Ramčić  

Cvetko Špralja

“Robokra”  

Klub podvodnih aktivnosti “Kostrena”

Kraljevica  

Kostrena

2006. Danijel Frka  

Ante Juraga

Mario Kajapi

Dragutin Kušić

Gojko Jajac

Denis Stolfa

Ronilački klub “Adria”  

KMT – OŠ Nikola Tesla

Ravnatelj Doma mladih

Zajednica tehničke kulture Crikvenica

Športsko ribolovno društvo “Kantrida”

Športsko ribolovno društvo “Lovrata”

Kraljevica  

Rijeka

Rijeka

Crikvenica

Rijeka

Krk

2005. Slavko Gauš  

Ognjen Antić

Katica Androšević

Cvjetko Rede

Adriano Rumora

Klub podvodnih aktivnosti “Kostrena”  

Športsko ribolovno društvo “Luben”

Udruga pedagoga tehničke kulture

Zajednica tehničke kulture grada Čabar

Športsko ribolovni klub “Jadran”

Kostrena  

Bakar

Rijeka

Čabar

Opatija

2004. Josip Bilić  

Goran Habschied

Vladimir Brozičević

Zoran Karabaić

Ivan Smokvina

Saša Grenko

Smiljana Mičetić

Klub podvodnih aktivnosti “Kostrena”  

Padobranski klub “Krila Kvarnera”

Radio klub Crikvenica

Sportsko ribolovno društvo “Kantrida”

Udruga tehničke kulture “Žurkovo”

Klub podvodnih aktivnosti “Kostrena”

Udruga pedagoga tehničke kulture

Kostrena  

Čavle-Grobnik

Crikvenica

Rijeka

Kostrena

Kostrena

Rijeka

2003. Anton Devčić  

Mira Fafanđel

Sanja Prodanović Trlin

Drago Legac

Marko Pribanić

Franko Lukšetić

Josip Šarlija

Elio Janko

Klub podvodnih aktivnosti “Kostrena” Udruga pedagoga tehničke kultureUdruga pedagoga tehničke kulture  

Udruga tehničke kulture Žurkovo

Športsko ribolovno društvo “Kantrida”

AMD “Zrinski”

Dom mladih

Akademsko astronomsko društvo “Rijeka”

Kostrena  

Rijeka

Rijeka

Kostrena

Rijeka

Čabar

Rijeka

Rijeka

2002. Anton Starčić  

Slobodan Čatić

Josip Jalšovec

Rifat Ramčić

Marino Čikeš

Helena Matušan

Alen Ožbolt

Klub podvodnih aktivnosti “Kostrena”  

Športsko ribolovni klub “Jadran”

Športsko ribolovno društvo “Luben”

Udruga pedagoga tehničke kulture

Centar za robotiku

Kajak klub Rab

Akademsko astronomsko društvo “Rijeka”

Kostrena  

Opatija

Bakar

Rijeka

Rijeka

Rab

Rijeka

2001. Josip Bilić  

Ivica Grgurić

Damir Čović

Mladen Karabaić

Franjo Stipeć

Vladimir Mijić

Vanesa Ujčić

Klub podvodnih aktivnosti “Kostrena”  

Udruga tehničke kulture Žurkovo

Udruga pedagoga tehničke kulture

Športsko ribolovno društvo “Kantrida”

Športsko ribolovno društvo “Luben”

Centar za inovacije i transfer tehnologije

Akademsko astronomsko društvo “Rijeka”

Kostrena  

Kostrena

Rijeka

Rijeka

Bakar

Rijeka

Rijeka

2000. Robert Čupev  

Željko Krpetić

Leopold Marin

Marinko Radil

Ljubomir Pičuljan

Neven Švast

Vinko Vukušić

Klub podvodnih aktivnosti “Kostrena”  

IN klub inovatora

Udruga tehničke kulture Žurkovo

Radio klub Crikvenica

Kajak klub Rab

Akademsko astronomsko društvo “Rijeka”

Športsko ribolovni klub “Jadran”

Kostrena  

Rijeka

Kostrena

Crikvenica

Rab

Rijeka

Opatija

Skip to content