travanj 2013

U petak 12. travnja 2013. s početkom u 14.00 sati u konferencijskoj dvorani Jozefina Grand hotela Bonavia ul. Dolac 4, Rijeka, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije održala je 2. Redovnu skupštinu u mandatu 2011.-2015. Skupština je usvojila osnove za djelovanje u 2013. godini: Izvještaj o radu Zajednice i Financijsko...

12. travnja 2013. u petak u 15.00 sati u konferencijskoj dvorani Jozefina Grand hotela Bonavia ul. Dolac 4, Rijeka, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije dodjelila je NAGRADE I PRIZNANJA za djelovanje u udrugama i organizacijama tehničke kulture na području Primorsko-goranske županije u 2012. godini NAGRADE ZA ŽIVOTNO DJELO ŽELJKO...

Skip to content