Menu Close

Završila škola Mladih inovatora šk. g. 2013./14. u Domu mladih

“MLADI INOVATORI”

Mladi inovatori usvajaju trajna znanja postupka izrade inovacija i realizacije usmjeren prema tehnici i njenim temeljnim područjima. Naglasak se stavlja na trenutno manje zastupljena područja tehnike kao što su strojarstvo, elektrotehnika, područje rasvjeta te građevinarstvo.
Polaznici rade u grupi i međusobno su povezani različitim oblicima komunikacije, a razvijanjem odnosa poštivanja individualnosti i osobnosti svakog polaznika.  Pripremanje polaznika za rješavanje problemskih zadaća temelji se na selekciji informacija i činjenica prema važnosti, stvaranje navika vođenja zabilježaka i sposobnosti rješavanja konkretnog problema individualnog ili prema prijedlogu grupe. Cilj svakog razmišljanja i rada je rješavanje problema. Rješavanje problemskih zadataka mora se odvijati načinom da polaznici svojom kreativnošću sami dolaze do rješenja.
Voditelj programa u početku ne smije postavljati problem jer se na taj način gubi smisao, već pravovremeno kad se za tim ukaže potreba.
Nakon spoznavanja temeljnih znanja o inovacijama i inovatorima, uče se modeli istraživanja i stvaranja traga, zapisa za rješavanje problema.  Polaznici stječu redom temeljna znanja i načela graditeljstva, strojarstva i elektrotehnika, a već prema istima i moguće inovacije i dorade. Odabiru, stvaraju prijedloge za inovacije i rad grupe se usmjerava prema određenim područjima u cilju materijalizacije predloženog.
Računalo je osnovni alat komunikacije, informacije stvaranja zabilješki i distribuiranja zamisli unutar grupe uz naravno sve ostale, možebitne od pomoći. Nakon navedenog slijedi izrada i opravdanje mogućnosti šire primjene svake od navedenih inovacija.
Preostalo vrijeme koristi se za doradu i promjenu funkcije određenih tehničkih odbačenih  strojeva ili slično uz naglasak na ekologiju. Pri navedenom, postavljaju se pred učenike i određeni novi problemski zadaci sa zajedničkim ciljem kontinuiranosti rada i stvaranja.

Skip to content