Menu Close

Završila škola Mladih modelara šk. g. 2013./14. u Domu mladih

“MLADI MODELARI”

Grupa modelara  nasljedila je dugu tradiciju brodomaketara u Domu mladih koja se provodi od 1986 godine.  Bogato nasljeđe našeg kraja vezano uz brodove, ribarenje i pomorske bitke maketari će očuvati kroz svoj rad.
Kroz školsku godinu polaznici su izrađivali modele i makete brodova, sudjelovali na natjecanjima, smotrama  i izložbama maketa brodova.
Polaznici su osim brodomodelarstva, ovisno o svojim afinitetima, izrađivali modele i makete vezane za kopneni i zračni promet, građevinarstvo i obnovljive izvore energije.
Osim angažmana oko izrade modela polaznici su tijekom radionica bili uključeni u izvođenje eksperimenata pomoću kojihće se upoznati sa osnovama konstrukcija i fizikalnim zakonitostima koje među njima vladaju.
Gosti radionica, poznati modelari, prenosili su svoja iskustva polaznicima i upoznali  ih sa svojim radovima, a za vrijeme terenske nastave polaznici su imali prilike neke od modela, koje izrađuju, vidjeti u pravoj veličini.

Skip to content