Menu Close

Održani Dani tehničke kulture u OŠ u Bakru

11. ožujka 2015. g. u Osnovnoj  školi “Bakar” od 8,30 do 13,15 sati održani su “Dani tehničke kulture.
U 2015.g. projekt se prvi put provodi u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Primorsko-goranske županije. Informacija o provedbi projekta u suradnji sa ZTK PGŽ upućena je lokalnoj radio kući Pomorskom radiju Bakar.

Zajednica tehničke kulture Rijeka započela je 2010.g. projekt “Dani tehničke kulture u osnovnom školama grada Rijeke”, a sada se to želi proširiti u suradnji sa ZTK PGŽ i na ostale škole u PGŽ. Prednost ovakve prezentacije tehničke kulture,očituje se u samom pristupu popularizaciji tehničke kulture praktičnom izvedbom radova polaznika škole, te njihovom aktivnom učešću u izradi raznih  modela pripremljenih za ovaj projekt.

U ostvarivanju ovog projekta sudjelovale su djelatne stručne osobe u školi, volonteri u tehničkoj kulturi, te zaposlenici Zajednice tehničke kulture Rijeka.
Prijevoz svih sudionika organiziran je putničkim kombijem ZTK Rijeka.

Projektom “Dan tehničke kulture u osnovnim školama Riječkog prstena 2015.” obuhvaćeno je 117 učenika viših razreda.

Skip to content