Menu Close

Završena škola mladih inovatora u Domu mladih

U školi mladi inovatori usvajaju trajna znanja postupka izrade inovacija i realizacije usmjeren prema tehnici i njenim temeljnim područjima. Naglasak se stavlja na trenutno manje zastupljena područja tehnike kao što su: strojarstvo, elektrotehnika, područje rasvjeta i građevinarstvo. Polaznici rade u grupi i međusobno su povezani različitim oblicima komunikacije.
Polaznike se priprema za rješavanje problemskih zadaća, a to se odvija na način da polaznici svojom kreativnošću sami dolaze do rješenja. Polaznici su na radionici stekli temeljna znanja i načela graditeljstva, strojarstva i elektrotehnike, a već prema istima i moguće inovacije i dorade.
Cilj svakog razmišljanja i rada je rješavanja problema.
Nakon spoznavanja temeljnih znanja o inovacijama i inovatorima, uče se modeli istraživanja i stvaranja traga, zapisa za rješavanje problema. Polaznici stječu redom temeljna znanja i načela graditeljstva, strojarstva i elektrotehnika, a već prema istima i moguće inovacije i dorade. Odabiru, stvaraju prijedloge za inovacije i rad grupe se usmjerava prema određenim područjima u cilju materijalizacije predloženog. Računalo je osnovni alat komunikacije, informacije stvaranja zabilješki i distribuiranja zamisli unutar grupe uz naravno sve ostale, možebitne od pomoći.
Nakon navedenog slijedi izrada i opravdanje mogućnosti šire primjene svake od navedenih inovacija. Preostalo vrijeme koristi se za doradu i promjenu funkcije određenih tehničkih odbačenih  strojeva ili slično uz naglasak na ekologiju .
Pri navedenom, postavljaju se pred učenike i određeni novi problemski zadaci sa zajedničkim ciljem kontinuiranosti rada i stvaranja.  U škol. godini 2014./2015. radionicu mladih inovatora pohađalo je ukupno 10 učenika iz škola Grada Rijeke i „prstena grada Rijeke”.

Skip to content