Menu Close

Javni natječaj Primorsko-goranske županije za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, dana 01. travnja 2016. godine, raspisao je Javni natječaj za odabir programa za zadovoljenje javnih potreba u području tehničke kulture u 2016. godini. Ukupno planirana vrijednost Natječaja za 2016. godinu iznosi 409.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 70.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijava programa/projekata po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama Primorsko-goranske županije (http://www.pgz.hr/natjecaji), a završava 02. svibnja 2016. godine.

Skip to content