/ ZTK PGŽ /

Association of technical culture of the Primorsko-goranska Region / Associazione per la cultura tecnica della Regione Litoraneo-montana

U Rijeci otvoren 7. Festival tehničke kulture

Danas je u Rijeci na Botelu Marina održano svečano otvorenje 7. Festivala tehničke kulture. Otvorenju ove dvodnevne manifestacije tehničke kulture na kojoj sudjeluje i Hrvatski astronomski savez prisustvovali su: Andrej Poropat, predsjednik Gradskog vijeća Grada Rijeke, Sonja Šišić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, Damir Tomić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture, Dorian Božičević, predsjednik Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije i Đordano Bucci, predsjednik Zajednice tehničke kulture Rijeka.

2019_FTK_otvorenje_Sonja_Sisic

Sonja Šišić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije

2019_FTK_otvorenje_Damir_Tomic

Damir Tomić, predsjednik Hrvatske zajednice tehničke kulture

2019_FTK_otvorenje_Dorian_Bozicevic

Dorian Božičević, predsjednik Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije

2019_FTK_otvorenje_Giordano_Bucci

Đordano Bucci, predsjednik Zajednice tehničke kulture Rijeka

ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE © 2016 Frontier Theme