Menu Close

Javni natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2021. godini

Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o kriterijima za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture (KLASA: 022-04/16-01/11; URBROJ: 2170/1-01-01/5-16-26) od 21. ožujka 2016. godine, Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, dana 10. prosinca 2020. godine, raspisuje javni natječaj za odabir programa javnih potreba u području tehničke kulture u 2021. godini.

Više o natječaju možete pronaći na mrežnim Primorsko-goranska županija (pgz.hr)

Skip to content