Menu Close

Poziv na 44. Međunarodni ICT skup MIPRO 2021 – svibanj 2021., Opatija

44. Međunarodni ICT skup MIPRO 2021 održat će se od 24. do 28. svibnja 2021. godine u Opatiji, uz tehničko kosponzorstvo IEEE-a.

Ovogodišnji slogan skupa je „ICT u obnovljivim energetskim tehnologijama“, a pokrit će različita područja primjene ICT-a, od mikroelektronike, elektronike, podatkovne znanosti, biomedicine, telekomunikacija, preko računala u obrazovanju, inženjerskog obrazovanja do inteligentnih i poslovnih inteligentnih sustava, robotike, digitalne ekonomije, prava i još mnoga druga područja. Ove godine skup daje poseban značaj vodikovoj energiji te je oformljeno novo savjetovanje pod nazivom “Regionalno savjetovanje o vodikovoj energiji – RHEC” koje će se održati po prvi put.

Ova je najava primarno namijenjena autorima znanstvenih i stručnih radova, iako će se skup osim savjetovanja i specijalne sekcije sastojati i od različitih zanimljivih radionica, okruglih stolova, pozvanih prezentacija i predavanja te drugih programskih segmenata.

 
Rok za prijavu sažetaka je ponedjeljak, 1. veljače 2021. godine.

Radove je moguće prijaviti za 15 različitih savjetovanja i/ili 1 specijalnu sekciju. Svi radovi će proći dvije dvostruko anonimne recenzije, a ista osoba može prijaviti više radova.


Prezentirani radovi na engleskom jeziku bit će poslani za uključenje u digitalnu bazu IEEE Xplore.

Cjelovite upute za autore, rokovi, kotizacije i ostali važni detalji dostupni su na www.mipro.hr.

Više o skupu doznajte na službenom portalu MIPRO, a odgovore na dodatna pitanja možete zatražiti na adresi mipro@mipro.hr.

EN

44th International ICT Convention MIPRO 2021 – May 2021, Opatija, Croatia

The 44th International ICT Convention MIPRO 2021 will be held from 24 to 28 May 2021 in Opatija, with the technical co-sponsorship of the IEEE.

This year’s slogan of the conference is “ICT in Renewable Energy Technologies“, and it will cover various areas of ICT application, from microelectronics, electronics, data science, biomedicine, telecommunications, through computers in education, engineering education to intelligent and business intelligent systems, robotics, digital economics, law and many other areas. This year, MIPRO gives special importance to hydrogen energy. Accordingly a new conference called “Regional Hydrogen Energy Conference – RHEC” has been established and will take place for the first time.

Although the convention consists of conferences, special session, various interesting workshops, round tables, invited presentations and lectures and other program segments, this announcement is primarily intended for authors of scientific and professional papers.

The deadline for abstract submission is Monday, 1 February 2021.

Papers can be submitted to 15 different conferences and/or 1 special session. All papers will undergo two double blind peer review, and the same author can submit multiple papers.

Presented papers in English will be sent for inclusion in the IEEE Xplore Digital Database.

Paper instructions for authors, deadlines, registration fees and other important details are available at www.mipro.hr.

Find out more about MIPRO 2021 on its official website.

Contact email: mipro@mipro.hr.

Skip to content