Menu Close

Natječaj – za posao

Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije na 20. sjednici donio je odluku o zapošljavanju.

Radno mjesto: administrativni tajnik, voditelj

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Vrsta zaposlenja: Na neodređeno

Uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

– potvrda/uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kaznena djela, ne starija od 15 dana računajući od dana objave natječaja

– potpisani EUROPASS životopis
– diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– 3  godine radnog iskustva
– poznavanje rada na osobnom računalu – viša razina
– poznavanje jednog stranog jezika – viša razina
– dobre organizacijske sposobnosti
– poznavanje osnova financijskog poslovanja

– vozačka dozvola B kategorije/osobni automobil

Prijave na natječaj, sa preslikama dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uvjeta, poslati isključivo na

e-mail: ured@ztk-pgz.hr 

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama ZTK PGŽ odnosno najkasnije do 18 siječnja 2023. do 12:00 h

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se razgovor i pisana provjera znanja radi provjere stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe razgovora i pisane provjere znanja biti obaviješteni putem elektroničke pošte
Ako kandidat ne pristupi razgovoru i pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content