Menu Close

NATJEČAJ

Na temelju odluke o dodjeli bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024. Ministarstva znanosti i obrazovanja, Izvršni odbor Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije na 25. sjednici donio je odluku o zapošljavanju.

Radno mjesto: voditelj projekta

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)

Vrsta zaposlenja: Na određeno

Uvjeti:

– VŠS/preddiplomski ili VSS /diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz znanstvenog područja društvenih, humanističkih ili tehničkih znanosti

– potpisani EUROPASS životopis
– diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– 6 mjeseci radnog iskustva
– poznavanje rada na osobnom računalu
– poznavanje jednog stranog jezika
– dobre organizacijske sposobnosti
– vozačka dozvola za B kategoriju
– poznavanje osnova financijskog poslovanja

Prijave na natječaj, sa preslikama dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje gore navedenih uvjeta, poslati na

e-mail: ured@ztk-pgz.hr

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama ZTK PGŽ odnosno najkasnije do 4. prosinca 2023. do 12:00

Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate.

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, bit će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se razgovor i/ili pisana provjera znanja radi provjere stručnih znanja, sposobnosti i vještina.
Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe razgovora i/ili pisane provjere znanja biti obaviješteni putem elektroničke pošte
Ako kandidat ne pristupi razgovoru i/ili pisanoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Skip to content