Menu Close

Osnovne škole do 2004.

Izvannastavne tehničke aktivnosti i klubovi mladih tehničara u osnovnim školama*

*Prema anketi provedene u ožujku 2001. godine
Naziv škole
i adresa
Izvannastavne
tehničke aktivnosti
Broj
učenika
po sekciji
Voditelj – učitelj
tehničke kulture
KMT da-ne
broj sekcija i
ukupno učenika
1.  OŠ “Bakar”
Lokaj 196
Bakar
– robotika 10 Marino Čikeš
da
1 – 10
2.  OŠ “Hreljin”
Hreljin 217
Hreljin
– informatika
– promet
10
12
Linda Božović
Redžo Alibašić
da
2 – 22
3.  OŠ D. Gervais
Brešca 1
Brešca, Jurdani
– informatika 43 Marijan Fiorović
ne
1 – 43
4.  OŠ Dr. J. Pančića
Kičeri bb
Bribir
– informatika 38
Ivan Dražić –
vanj. suradnik
ne
1-38
5.  OŠ J. Klovića
Tribalj 21
Tribalj
————– ————– ne
6.  OŠ J. Jurkovića Stipe
Školska 3
Brod Moravice
– informatika 23 Diana Cindrić
ne
1 – 23
7.  OŠ “F. Petrića”
XX travnja bb
Cres
– informatika 61 Karmen Toić
ne
1-61
8.  OŠ V. Nazora
Vinodolska bb
Crikvenica
– informatika
– tehničko crtanje
66
15
Danica Pokorni
Ivan Gašparović
ne
2 – 81
9.  OŠ Zvonka Cara
Kotorska bb
Crikvenica
– foto 16
Josip Polić
ne
1 – 16
10.OŠ P. Zrinskog
N. oslobođenja  5
Čabar
– informatika
– foto
– robotika
130
3
5
Tanja Šebalj
Marijan Lisac
Marino Čikeš
da
3 – 138
11.OŠ “Čavle”
Čavle 212
Čavle
– elektr. i telek.
– informatika
– promet
16
34
15
Mira Fafanđel
da
3 – 65
12.OŠ I. G. Kovačića
Šet. I.G.Kovačića 2
Delnice
– informatika 52 Mladen Bolf
ne
1 – 52
13.OŠ F. K. Frankopana
Kralja Tomislava 12 a
Brod na Kupi
————– ————– ne
14.OŠ Ivanke Trohar
Breg 124a
Fužine
– informatika
– maketari
– vezilje
24
6
9
Renata Blažević
Renata Lisac
ne
3 – 39
15.OŠ “Jelenje Dražice”
Obrovac 160
Jelenje
– graditeljstvo –
obrada drva
30 Mara Zubac
da
1 – 30
16.OŠ Milana Brozovića
Kastav 177
Kastav
– informatika
– modelari
30
7
Suzana Mandić
M. Brozović
da
2 – 37
17.OŠ Sv. Matej
Vozišće 13
Viškovo
– informatika
– brodomodelari
– graditeljstvo
– elektronika
– promet
– robotika
– strojarstvo
100
15
10
15
15
10
10
Katica Androšević
Josip Tomljenović
da
7 – 175
18.OŠ “Klana”
Zatrep 5
Klana
– informatika
– robotika
7
7
Josip Tomljenović
ne
2 – 14
19.OŠ “Kraljevica”
Strossmayerova 35
Kraljevica
– elektronika i telek.
– foto
– film i video
– robotika
17
6
6
3
Rifat Ramčić
da
4 – 32
20.OŠ “F. K. Frankopan”
Frankopanska 40
Krk
– film i video
– brodomodelarstvo
10
3
Zdravko Kirinčić
Žarko Žarković
ne
2 – 23
21.OŠ “Lokve”
Školska 22
Lokve
– informatika
– promet
1
8
Dalibor Fak
Dragutin Crnić
ne
2 – 9
22.OŠ V. Cara Emina
9. rujna 4
Lovran
– informatika
– promet
12
11
Ivanka Rudan
ne
2 – 23
23.OŠ Maria Martinolića
Zagrebačka 18
Mali Lošinj
– informatika 250 Davor Stipić
ne
1 – 250
24.OŠ Dr. Mohorovičića
D. Gervaisa 2
Matulji
– informatika 175 Ivan Kukuruzović
da
1 – 175
25.OŠ “Mrkopalj”
Školska 2
Mrkopalj
– informatika
– promet
12
10
Stanislav Horaček
Dragutin Crnić
ne
3 – 22
26. OŠ I. Mažuranića
      Lokvica 2
      Novi Vinodolski
– informatika 127 Irena Rubčić
ne
1 – 127
27. OŠ R. K. Jeretova
      Lipovica bb
      Opatija
– informatika
– globe program
– promet
36
30
52
Fredi Glavan
Draženka Šikić
da
3 – 118
28. OŠ Ivana Rabljanina
      Banjol 10
      Rab
– brodomodel.
– informatika
– promet
15
55
30
Ante Ljoljo
Mario Grgurić
Milenko Segić
da
3 –  200
29. OŠ Dr. B. Markovića
      I. Mažuranića 22
      Ravna Gora
– informatika
– promet
– tehničko crtanje
108
35
11
Dušan Stanković
Jasna Herljević
Mira Jurković
ne
3  –  154
30. OŠ “Skrad”
      Školska 2
      Skrad
– infor.
– gradit.
– promet
3
4
3
ne
 31. OŠ “I. G. Kovačića”
       Tomislavova 18
       Vrbovsko
– informatika 74
Anton Vidas
Vesna Kratofil
ne
1 – 74
Osnovne škole RIJEKE:
32. OŠ “Brajda”
      Rendića 55
      Rijeka
– promet 17 Igor Glavić
ne
1 – 17
33. OŠ “Belveder”
      Kozala 41
      Rijeka
– foto 25 Ante Visin
da
1 – 25
34.  OŠ “Dolac”
       Dolac 12
       Rijeka
– informatika 45 Mašenka Vukadinović
ne
1 –   45
35.  OŠ Eugena Kumičića
       F. Čandeka 40
       Rijeka
– promet 33 Jadranka Milaković
da
Krnjevo
1 –  33
36.  OŠ F. Frankovića
       I. Žorža 17a
       Rijeka
– foto
– robotika
– tehničko crtanje
– informatika
– graditeljstvo
15
36
14
122
15
Marino Pešut
Tomislav Bilić Centić
Eugen Ban
da
Drenova
5 –  202
37.  OŠ “Gelsi”
       Vukovarska 27
       Rijeka
– informatika 49 Myriam Bašić
ne
1 –   49
38.  OŠ “Gornja Vežica”
       G. Vežica 31
       Rijeka
– brodomodelari
– film i video
– informatika
– promet
12
15
14
16
Vlado Došen
Josip Šarlija
Diego Tich
da
4 – 57
39. OŠ Ivana Zajca
       Škurinjska cesta 7a
       Rijeka
– foto 15 Milorad Nastić
ne
1 – 15
40. OŠ “Kantrida”
      Izviđačka 9
      Rijeka
– foto
– promet
6
43
Marijan Šegota
Željko Čop
ne
2 –  49
41.  OŠ “Kozala”
       Ante Kovačića 21
       Rijeka
– modelari, konstr.
– promet
– film i video
– informatika
– robotika
– foto
14
30
21
34
3
15
Petra Ključarić
Igor Crnković
da
Kozala
5 –  117
42.  OŠ “Nikola Tesla”
       J. Brusića 1
       Rijeka
– promet
– foto
– brodomodelari
– informatika
12
12
15
124
Mato Adžić
Ante Juraga
da
N. Tesla
4 –  163
43.  OŠ “Pećine”
       Šet. XIII divizije 35
       Rijeka
– brodomodelarstvo
– graditeljstvo
– informatika
– promet
– zrakopl. model.
15
30
18
30
15
Smiljana Mičetić
da
Pećine
5 –   108
44.  OŠ “Pehlin”
       Pehlin 34
       Rijeka
– informatika
– foto
– graditeljstvo
– promet
– elektronika i tel.
60
24
15
20
15
Sanja Prodanović-
Trlin
Borislav Božić
da
Pehlin
5 –   134
45.  OŠ “Podmurvice”
       Podmurvice 6
       Rijeka
– informatika
– foto
– promet
– film i video
– globe program
30
12
15
12
15
Gordana Stanojević
Marin Kevešević
Joso Šarlija
Filica Juričić
da
Podmurvice
5 – 84
46.  OŠ “San Nicolo”
       M. Čurbega 18
       Rijeka
– informatika 50 Myriam Bašić
ne
1 – 50
47.  OŠ “Srdoči”
       A. Modrušana 33
       Rijeka
– informatika
– foto
– elektron. i telek
– promet
20
13
18
25
Alčeo Spetić
da
Srdoči
4 – 76
48.  OŠ “Škurinje”
       M. Draga 13
       Rijeka
– brodomodelar.
– elektron. i telek
– promet
21
5
27
Tomislav Majetić
da
3  –  53
49.  OŠ “Trsat”
       S. Krautzeka 23
       Rijeka
– informatika
– promet
86
15
Neven Jerčinović
da
Trsat
2 – 101
50. OŠ “Turnić”
F. Čandeka 20
Rijeka
– graditeljstvo
– promet
– informatika
– foto
– elektronika i tel.
– robotika
– obrada drveta
43
22
35
15
15
5
44
Damir Čović
Sidonija Grabar
Vladimir Roguljić
Jozo Dadić
da
Turnić
7 – 179
51. OŠ “Vežica”
Kvaternikova 49
Rijeka
– brodomodelarstvo
– graditeljstvo
– informatika
– promet
– obrada papira
15
13
80
21
12
Boris Lukić
Duško Kežman
Neda Subotinčić
da
Ivan Lupis
Vučić
5 – 141
52. OŠ “Vladimir Gortan”
Prilaz V.Gortana 2
Rijeka
– foto
– promet
– brodomodelari
– mladi inovatori
– elektronika i tel.
– graditeljstvo
– lego radionica
– strojarstvo
18
20
15
9
12
15
15
12
Živko Bajšanski da
8 – 116
53.  OŠ “Centar”
Podhumskih žrtava 5
Rijeka
– promet
– foto
– informatika-intern.
18
17
95
Giuliana Paparić-
Božić
da
Centar
2 – 128
54. OŠ “Zamet”
B. Vidasa 12
Rijeka
– foto
– promet
12
43
Boro Injac
Željko Milde
da
Zamet
2 – 55
Skip to content