Menu Close

Učenički domovi

Učenički domovi

*Prema anketi provedene u ožujku 2001. godine

Naziv škole
i adresa
Izvannastavne
tehničke aktivnosti
Broj

učenika
po sekciji
Voditelj – učitelj
tehničke kulture
KMT da-ne
broj sekcija i
ukupno učenika
1.
Učenički dom srednjih škola
Vukovarska 12
Rijeka
– foto
– video i film
14
11
da
2 – 25
Skip to content