Menu Close

O nama

Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije osnovana je prema Zakonu o tehničkoj kulturi i Zakonu o udrugama Republike Hrvatske, radi promicanja obavljanja djelatnosti tehničke kulture, utvrđivanja i ostvarivanja politike promicanja tehničke kulture, te ostvarivanja i drugih zajedničkih interesa u djelatnosti tehničke kulture na razini županije.

Na razini Primorsko-goranske županije 19. studenog 1996. g. održana je osnivačka skupština udruga tehničke kulture sa područja županije koju je sazvao Inicijativni odbor u sastavu Miroslav Grgas, Vladimir Mijić, Željko Orešković i Ivan Tićak. Predsjednik Radnog predsjedništva Osnivačke skupštine Zajednice bio je Vladimir Mijić. Za predsjednika Zajednice izabran je Željko Orešković, koji je dužnost predsjednika Zajednice obavljao u svim mandatima do svoje iznenadne smrti 2. studenog 2010. godine. Na osnivačkoj skupštini u Zajednicu je tada udruženo 34 udruge tehničke kulture sa područja Primorsko-goranske županije.

Temeljem održane osnivačke skupštine izvršen je upis Zajednice tehničke kulture Primorsko-goranske županije 10. prosinca 1996. g. u Registar zajednica i saveza. Zajednica je tada stekla pravni status, iako je održana prva osnivačka skupština još 28. veljače 1994. g. ali temeljem koje nije stekla pravnu osobnost udruge.

Ciljevi, poslovi i zadaci

Ciljevi Zajednice definirani su Zakonom o tehničkoj kulturi i Statutom Zajednice.

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu i na području Primorskogoranske županije:

  • utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja tehničke kulture,
  • potiče i promiče tehničku kulturu osobito djece i mladeži,
  • usklađuje aktivnosti svojih članica,
  • objedinjuje i usklađuje programe u djelatnosti tehničke kulture, te po potrebi učestvuje u izradi prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi i skrbi o njegovom ostvarivanju,
  • skrbi o vrhunskim stvaraocima iz djelatnosti tehničke kulture, te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za sva natjecanja: svjetska, europska, državna, županijska i gradska, te druga međunarodna natjecanja,
  • sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatske zajednice tehničke kulture,
  • sudjeluje u unapređivanju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika,
  • obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatske zajednice tehničke kulture i svojim statutom

Članice
Članice Zajednice jesu udruge, centri, savezi i gradske zajednice u tehničkoj kulturi, te druge pravne osobe koje provode programe tehničke kulture, a osnovani u skladu sa Zakonom o tehničkoj kulturi.

Suradnja
Svoje temeljne ciljeve i zadaće Zajednica ostvaruje uz potporu i suradnju sa Upravnim odjelom za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije i Hrvatskom zajednicom tehničke kulture, te sa ostalim subjektima važnih za obavljanje i djelovanje u djelatnosti tehničke kulture.

Zajednica u mandatu 2011. do 2015. godine ima 47 članica koje u skupštini Zajednice imaju po jednog predstavnika tako da su obuhvaćene sve grane tehničke kulture, gradske zajednice, organizacije i ustanove, te udruge pedagoga tehničke kulture.

Skip to content