Menu Close

2. Redovna skupština u mandatu 2011.-2015.

U petak 12. travnja 2013. s početkom u 14.00 sati u konferencijskoj dvorani Jozefina Grand hotela Bonavia ul. Dolac 4, Rijeka, Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije održala je
2. Redovnu skupštinu u mandatu 2011.-2015.
Skupština je usvojila osnove za djelovanje u 2013. godini:
 • Izvještaj o radu Zajednice i Financijsko izvješće Zajednice za 2012. g.
 • Program rada Zajednice i Plan prihoda i rashoda Zajednice za 2013g.
Skupština se održala sa sljedećim Dnevnim redom:
 1. Otvaranje skupštine i izbor radnih tijela Skupštine
  • Radno predsjedništvo (3 člana)
  • zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika
  • verifikacijska komisija
 2. Podnošenje i usvajanje zapisnika sa 1. redovne skupštine
 3. Izvješće o članicama i Izvješće verifikacijske komisije
 4. Podnošenje i usvajanje Izvještaja o radu Zajednice za 2012. g.
 5. Podnošenje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora
 6. Podnošenje i usvajanje Financijskog izvješća Zajednice za 2012.g.
 7. Prijedlog i usvajanje Programa rada Zajednice za 2013. god.
 8. Prijedlog i usvajanje Plana prihoda i rashoda Zajednice za 2013 g.
 9. Ostala pitanja
Skip to content